dima
  • Fabryka Squat

    Squatting, czyli zajmowanie pustostanów, to część współczesnej ideologii anarchistycznej. Squat Fabryka, oprócz funkcji czysto mieszkalnych, spełniał też role - centrów alternatywnej kultury, przytułku. Fabryka mieściła się w opuszczonych budynkach przemysłowych przy ul. Elbląskiej w Warszawie.